1procent

klubtygrysek

klubpszczolka

warsztaty

Współpraca

ZAPRASZAMY do współpracy osoby pełne entuzjazmu, kreatywne i pracowite. Chętnie podejmiemy współpracę z instytucjami o celach zbliżonych do naszych.

Współpracujemy ze:

  • Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość"
  • Domem Dziecka w Nowym Świecie
  • Domem Dziecka w Turku
  • Miastem i Gminą Golina
  • Gminą Skulsk
  • Ochotniczą Strażą Pożarną w Starym Mieście

W naszej działalności mieliśmy przyjemność współpracować z:

  • Gminą Ślesin
  • Kołami Gospodyń Wiejskich z Gminy Skulsk
  • Gminnym Ośrodkiem Kultury w Skulsku