1procent

klubtygrysek

klubpszczolka

warsztaty

Doświadczenie

Obecnie prowadzimy 2 Kluby Dziecięce oraz organizujemy różne warsztaty dla rodziców, nauczycieli i terapeutów.

W przeszłości zrealizowaliśmy kilka bezpłatnych projektów:

- „KLUB DZIEICĘCY – mama wraca do pracy” w partnerstwie z JST Przedszkolem nr 32
z oddziałami integracyjnymi w Koninie oraz „KLUB DZIEICĘCY – aktywne dzieci, aktywni rodzice” których głównym celem jest wspieranie rodzin w powrocie na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka. Fundacja w 2013 roku rozpoczęła nawiązywanie współpracy z wolontariuszami, którzy pomagają nam w naszej działalności, jak również my podnosimy ich kwalifikacje. Przez cały czas współpracujemy z różnymi organizacjami pozarządowymi wspomagając je w pozyskiwaniu środków oraz wspomagając ich działania dla ich podopiecznych

- "Przyszłość w jasnych barwach" – 2011-2012 obejmujący swoim wsparciem z jednej strony wychowanków Domu Dzieci i Młodzieżyw Turku , Nowym Świecie oraz podopiecznych Rodzinnego Domu Dziecka „Przystań”w Ogorzelczynie a z drugiej strony osoby niepełnosprawne z miasta Konina i powiatu konińskiego m.in. masaże, hipoterapia, dogoterapia oraz pomoc przy założeniu Centrumi Integracji Społecznej dla Stowarzyszenia „Razem damy radę” z Konina

- "Rycerze św. Floriana na straży mieszkańców Gminy Ślesin" – 2010 działania szkoleniowe podwyższające kwalifikacje Strażaków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ślesinie
- "WIEDZA TO SIŁA - oddolna inicjatywa na terenie Gminy Stare Miasto" – 2010 działania podwyższające kwalifikacje mieszkańców gminy Stare Miasto oraz organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców współpraca z OSP Stare Miasto
- "SKULSK - stawiamy na edukację i tradycję" – 2010 działania podwyższające kwalifikacje mieszkańców gminy Skulsk, wyłonienie liderów lokalnych, organizacja lokalnej imprezy plenerowej, współpraca z lokalnymi organizacjami oraz Gminą Skulsk
- "Wyższe kwalifikacje - lepsza przyszłość" – 2011 działania podwyższające kwalifikacje mieszkańców gminy Golina (kurs prawa jazdy kat. B, rachunkowości)

- "Wiedza i umiejętności lidera lokalnego"  2011 działania podwyższające kwalifikacje mieszkańców gminy Golina, organizacja lokalnej imprezy plenerowej, współpraca
z lokalnymi organizacjami oraz Gminą Golina.